dilluns, de maig 20, 2013

Podrem votar el President d'Europa?

(Article publicat al diari digital 50x7 el passat 14 de maig)

El 25 de maig de 2014 se celebraran eleccions europees i, per primer cop a la història, es planteja que els partits europeus designin el seu candidat a presidir la Comissió Europea, i alguns partits europeus ja han anunciat que presentaran el seu candidat comú.

En aquestes eleccions, però, no hi haurà candidatures transeuropees. És a dir, els electors seguirem votant llistes nacionals, però sabrem que si votem un partit o un altre, estarem votant un determinat candidat a presidir la Comissió. És a dir, s’establirà una relació directa entre el vot de l’elector i l’elecció del “govern” d’Europa, com el que existeix a nivell nacional en un sistema parlamentari, en el qual votem uns diputats sabent que estem votant a un determinat candidat per a presidir el govern.

Aquesta novetat no és en absolut menor. El “dèfict democràtic” de les institucions europees s’ha agreujat en els darrers anys per la cessió de sobirania nacional en matèria de política monetària i fiscal a les institucions comunitàries, perquè aquesta “comunitarització” de la política econòmica no ha anat acompanyada de l’elecció democràtica directa de les institucions que prenen les decisions.
Actualment, el Parlament Europeu té una certa capacitat per controlar les polítiques que decideix la Comissió i el Consell Europeu, i pot arribar a vetar decisions importants de les institucions de govern de la Unió Europea, com ara el pressupost comunitari, tal i com hem  comprovar recentment.  Però, a la pràctica, la Comissió està formada per dirigents polítics elegits pels governs nacionals.

La possibilitat d’elegir el cap de l’executiu comunitari a través de les eleccions al Parlament Europeu pot començar a canviar aquesta lògica  ”consensual” que fins ara ha caracteritzat la política europea, i entrar en una nova etapa en què s’estableixi una lògica de govern-oposició entre la Comissió i el Parlament, que permetria fer possible que els ciutadans votem entre programes de govern diferents i alternatius.

Les eleccions de 2014 poden ser, doncs, les primeres eleccions en què podrem decidir sobre el futur de la política europea. Podrem decidir si volem continuar amb les polítiques d’austeritat que fins ara ha impulsat la Comissió Europea -amb una clara majoria de centra-dreta- o si apostem per un canvi de política econòmica, orientat cap al creixement i la creació d’ocupació, tal i com proposen els principals partits del centre-esquerra: el Partit Socialista Europeu i el Partit Verd Europeu.